POUŽÍVANIE

POUŽITIE REVIVE ČISTIČ TURBA JE VEĽMI JEDNODUCHÉ

1. Proces vykonajte pred výmenou oleja za studeného motora

2. Odmontujte sacie potrubie z obalu vzduchového filtra

3. Jedna fľaša REVIVE obsahuje 3 dávky čistiacej tekutiny. Počas používania vždy držte fľašu podľa zobrazenia

4. Natlakujte fľašu vzduchom

5. Vztreknite 1. dávku (pod 5.000cm3  - 250ml) tekutiny priamo do sacieho potrubia, (pred turbom) pričom otáčky motora udržiavajte pri 2.200 za minútu.

6. Opäť natlakujte fľašu.

7. Priamo potom vztrekujte 2. dávku (pod 5.000cm3  - 250ml) tekutiny pri otáčkach 1.800 za minútu.

8. Vypnite motor a počkajte 3-4 minúty.

9. Opäť natlakujte fľašu.

10. Naštartujte motor vztrekujte aj 3. poslednú dávku tekutiny (pod 5.000cm3  - 250ml) pri otáčkach 2.000 za minútu.

11. Potom ako sa minula tekutina držte ešte motor 10 sekúnd pri 1.800 otáčkach za minútu.

12. Motor nechajte bežať na voľnobehu ešte pár minút.

13. Pripojte sacie potrubie  k obalu vzduchového filtra.

14. Zoberte auto na 20 minútovú intenzívnu jazdu, pričom REVIVE dokončí čistenie.

Po úplnom procese vykonajte výmenu oleja a filtra.